Navigatie: Home

Ypsilon Eindhoven & de Kempen ondersteunt familie en naastbetrokkenen van mensen met een psychose.

Ypsilon Eindhoven & de Kempen

In de regio Ypsilon Eindhoven & de Kempen is een afdeling van de landelijke vereniging Ypsilon actief.

De afdeling werkt aan de ondersteuning en belangenbehartiging van naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid zoals:
- familielid  - vriend(in) – partner – buren - collega

Ypsilon Eindhoven en De Kempen heeft ongeveer 200 leden.
Klik voor de folder

Uitnodiging ledencontactavond 11 juli 2017

Locatie: Inspiratiecentrum (vroeger: In de Gebakken Peer), Landgoed De Grote Beek, hoofdingang aan de Boschdijk te Eindhoven
Parkeren: De richting naar parkeerplaats en Inspiratiecentrum wordt met Ypsilonbordjes aangegeven. P(arking)6 is dicht in de buurt
Aanvang: 19.30 uur
Thema: Ledencontactavond
Voorzitter: Olga Berger


Vorig jaar hebben we géén wandeling over het terrein van de Grote Beek kunnen maken vanwege het weer. Die hebben we dus nog tegoed. Onder leiding van Tejo gaan degenen die willen een wandeling maken. Mocht je daar geen zin in hebben, dan hoef je niet mee te gaan, want in het Inspiratiecentrum blijft een aantal mensen achter waarmee je kunt praten over je zieke naaste of over andere dingen.

Lees meer in de nieuwsbrief van juni 2017…

De richting naar parkeerplaats en Inspiratiecentrum wordt met Ypsilon bordjes aangegeven; P6 is dicht in de buurt

richtingbordje Ypsilon

Cursussen en trainingen bij ggze

(vaak betaald door zorgverzekeraar)

GGzE Direct helpt mensen van 18 tot 65 jaar om weer grip te krijgen op hun leven.

Voor wie?

GGzE Direct helpt volwassenen die al langer rondlopen met psychische problemen en voor wie behandelingen via de huisarts of praktijkondersteuner te weinig resultaat hebben gehad. Denk aan thema’s als (sociale) angst, agressie-controle, opkomen voor jezelf of ouderschap in relatie tot psychische problemen.
www.ggze.nl/direct

Groeipunt in de Grijze Generaal voor en door cliënten en naastbetrokkenen

In de Grijze Generaal zitten enkele ggze afdelingen. Er komen dagelijks cliënten, ervaringswerkers, ervaringsdeskundigen, naastbetrokkenen van cliënten en ggze medewerkers.
Groeipunt valt onder Groeirijk centraal dat weer is voortgekomen uit het cliënten belangen bureau (CBB) van de GGzE.

Vraag maar raak!

Bij het Groeipunt zitten mensen die soortgelijke situaties hebben meegemaakt. Of het nu gaat over jouw behandeling, die van je partner, je kind, familielid of vriend(in).
Je kunt ons vinden in de koffieruimte van de ontvangsthal van De Grijze Generaal. Aan de eerste tafel aan de rechterkant.

  • Maandag van 10.00 tot 13.00 uur
  • Dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur
  • Donderdag van 10.00 tot 13.00 uur

Vanuit Ypsilon Eindhoven & de Kempen nemen aan Groeipunt deel: Tejo Verdonschot en Piet van der Linden

Het adres van De Grijze Generaal is: Winston Churchilllaan 75, dat is tegenover het winkelcentrum Woensel.

Lees voor meer info de folder Groeirijk logo's groeirijk, ypsilon, szvn, naasten voor naasten , mentorschap en labyrinth in perspectief

DE HALTE
Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving

Geestelijk kwetsbare mensen kunnen soms in een situatie terechtkomen waarin het allemaal te veel wordt. Ze voelen dat ze de regie over hun leven aan het verliezen zijn, maar weten niet hoe ze de problemen kunnen aanpakken. Frustraties en onmacht stapelen zich op. Het leven wordt steeds moeilijker en onoverzichtelijker. Op zo’n moment is het tijd voor een time out. Even weg van de eigen omgeving om, met steun van ervaringsdeskundig begeleiders, rust en ruimte te vinden.
De Halte is bedoeld voor mensen die ambulante GGZ-ondersteuning krijgen en voor bewoners van beschermende woonvormen. Gasten van De Halte voelen dat zij extra ondersteuning nodig hebben om een moeilijke periode door te komen. Ze melden zich vrijwillig aan en willen actief werken aan hun herstel, om zo een acute crisis te voorkomen.
Dat kan bij De Halte Klik HIER voor de folder.

PerSaldo

is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wonen (voorheen GGZ-C met zorgzwaarte pakket C) voor mensen met een psychische kwetsbaarheid onder verantwoordelijkheid van 43 Centrumgemeenten.

Zij maken, samen met hun regiogemeenten, beleid voor de komende jaren. Waar kun jij op letten als cliënt of familie-vertegenwoordiger als je wilt zorgen dat het PGB voor Beschermd Wonen in jouw gemeente goed geregeld wordt? En wanneer moet je in actie komen? Er is enige haast bij geboden omdat in veel Centrumgemeenten op dit moment gewerkt wordt aan nieuw beleid.
Klik op de link Beschermd wonen met een PGB (persoonsgebonden budget)

Belangrijke informatie-bijeenkomsten:

Regioavonden

Elke 2e dinsdag van de maand:
De regioavonden van Ypsilon Eindhoven en de Kempen.

Let op: De aanvangstijden zijn gewijzigd in 19.30 uur !!

Volgende regioavond: 11 juli, aanvang: 19.30 uur

jaarplanning Ypsilon Eindhoven en de kempen 2017Klik voor het adres, de kaart en de aangepaste routebeschrijving

Klik voor overig nieuws


Klik voor contact gegevens in het linker menu.