Navigatie: Home

Ypsilon Eindhoven & de Kempen ondersteunt familie en naastbetrokkenen van mensen met een psychose.

Ypsilon Eindhoven & de Kempen

In de regio Ypsilon Eindhoven & de Kempen is een afdeling van de landelijke vereniging Ypsilon actief.

De afdeling werkt aan de ondersteuning en belangenbehartiging van naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid zoals:
- familielid  - vriend(in) – partner – buren - collega

Ypsilon Eindhoven en De Kempen heeft ongeveer 200 leden.
Klik voor de folder

Uitnodiging ledencontactavond dinsdag 12 september 2017

Locatie: Inspiratiecentrum (vroeger: In de Gebakken Peer), Landgoed De Grote Beek, hoofdingang aan de Boschdijk te Eindhoven
Parkeren: De richting naar parkeerplaats en Inspiratiecentrum wordt met Ypsilonbordjes aangegeven. P(arking)6 is dicht in de buurt
Aanvang: 19.30 uur
Thema: Familie Vertrouwens Persoon Judith van Nimwegen werkt als Familie¬vertrouwenspersoon voor een aantal ggz-instellingen vanuit de Landelijke Stichting Familievertrouwens¬personen en verteld daar dinsdag avond meer over.
Voorzitter: Olga Berger

Mijn naam is Judith van Nimwegen. Ik werk als Familie-vertrouwenspersoon voor een aantal ggz-instellingen vanuit de Landelijke Stichting Familievertrouwens-personen. Als familievertrouwenspersoon kan ik u als naaste steunen in uw contact met de hulpverleners van de instelling. We zetten ons in voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen naasten, instelling en cliënt. De familievertrouwenspersoon kan ook meer achter de schermen iets voor naasten betekenen.

Hans van der Hoek heeft zoals gewoonlijk de verslagen van de zomer-regioavonden voor zijn rekening genomen.

Joep van der Linden schrijft over de nieuwe website van Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen. De website is nog in opbouw, maar je kunt wel alvast kijken en testen op: test.joepl.nl

Zoals altijd in september is er weer een groot aanbod van activiteiten. Er is een herstelmarkt in Vught. In verschillende plaatsen in de regio wordt een psysalon georganiseerd en Ypsilon landelijk heeft onder andere een MIND-dag. Socialrun gaat weer van start en op 30 september is er een supportloop.

Zoals gewoonlijk wil ik jullie de laatste ontwikkelingen in de wetenschap niet onthouden. Het is niet opzienbarend, maar wel geruststellend dat antipsychotica op de lange termijn geen negatief effect op de hersenen hebben. Op de valreep hebben we twee ervaringsverhalen: Afstand en Thee. Mijn hartelijke dank!

Wat jullie in ieder geval moeten lezen: is de oproep van Carlijn die familieleden zoekt om mee te denken of mee te helpen om Kerstmis voor cliënten leuk te maken.

Veel leesplezier

Olga Berger

Lees meer in het regionieuws van september 2017…

De richting naar parkeerplaats en Inspiratiecentrum wordt met Ypsilon bordjes aangegeven; P6 is dicht in de buurt

richtingbordje Ypsilon

Cursussen en trainingen bij ggze

(vaak betaald door zorgverzekeraar)

GGzE Direct helpt mensen van 18 tot 65 jaar om weer grip te krijgen op hun leven.

Voor wie?

GGzE Direct helpt volwassenen die al langer rondlopen met psychische problemen en voor wie behandelingen via de huisarts of praktijkondersteuner te weinig resultaat hebben gehad. Denk aan thema’s als (sociale) angst, agressie-controle, opkomen voor jezelf of ouderschap in relatie tot psychische problemen.
www.ggze.nl/direct

Groeipunt in de Grijze Generaal voor en door cliënten en naastbetrokkenen

In de Grijze Generaal zitten enkele ggze afdelingen. Er komen dagelijks cliënten, ervaringswerkers, ervaringsdeskundigen, naastbetrokkenen van cliënten en ggze medewerkers.
Groeipunt valt onder Groeirijk centraal dat weer is voortgekomen uit het cliënten belangen bureau (CBB) van de GGzE.

Vraag maar raak!

Bij het Groeipunt zitten mensen die soortgelijke situaties hebben meegemaakt. Of het nu gaat over jouw behandeling, die van je partner, je kind, familielid of vriend(in).
Je kunt ons vinden in de koffieruimte van de ontvangsthal van De Grijze Generaal. Aan de eerste tafel aan de rechterkant.

  • Maandag van 10.00 tot 13.00 uur
  • Dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur
  • Donderdag van 10.00 tot 13.00 uur

Vanuit Ypsilon Eindhoven & de Kempen nemen aan Groeipunt deel: Tejo Verdonschot en Piet van der Linden

Het adres van De Grijze Generaal is: Winston Churchilllaan 75, dat is tegenover het winkelcentrum Woensel.

Lees voor meer info de folder Groeirijk logo's groeirijk, ypsilon, szvn, naasten voor naasten , mentorschap en labyrinth in perspectief

DE HALTE
Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving

Geestelijk kwetsbare mensen kunnen soms in een situatie terechtkomen waarin het allemaal te veel wordt. Ze voelen dat ze de regie over hun leven aan het verliezen zijn, maar weten niet hoe ze de problemen kunnen aanpakken. Frustraties en onmacht stapelen zich op. Het leven wordt steeds moeilijker en onoverzichtelijker. Op zo’n moment is het tijd voor een time out. Even weg van de eigen omgeving om, met steun van ervaringsdeskundig begeleiders, rust en ruimte te vinden.
De Halte is bedoeld voor mensen die ambulante GGZ-ondersteuning krijgen en voor bewoners van beschermende woonvormen. Gasten van De Halte voelen dat zij extra ondersteuning nodig hebben om een moeilijke periode door te komen. Ze melden zich vrijwillig aan en willen actief werken aan hun herstel, om zo een acute crisis te voorkomen.
Dat kan bij De Halte Klik HIER voor de folder.

PerSaldo

is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wonen (voorheen GGZ-C met zorgzwaarte pakket C) voor mensen met een psychische kwetsbaarheid onder verantwoordelijkheid van 43 Centrumgemeenten.

Zij maken, samen met hun regiogemeenten, beleid voor de komende jaren. Waar kun jij op letten als cliënt of familie-vertegenwoordiger als je wilt zorgen dat het PGB voor Beschermd Wonen in jouw gemeente goed geregeld wordt? En wanneer moet je in actie komen? Er is enige haast bij geboden omdat in veel Centrumgemeenten op dit moment gewerkt wordt aan nieuw beleid.
Klik op de link Beschermd wonen met een PGB (persoonsgebonden budget)

Belangrijke informatie-bijeenkomsten:

Regioavonden

Elke 2e dinsdag van de maand:
De regioavonden van Ypsilon Eindhoven en de Kempen.

Let op: De aanvangstijden zijn gewijzigd in 19.30 uur !!

Volgende regioavond: 12 september, aanvang: 19.30 uur

jaarplanning Ypsilon Eindhoven en de kempen 2017Klik voor het adres, de kaart en de aangepaste routebeschrijving

Klik voor overig nieuws


Klik voor contact gegevens in het linker menu.